07.11.2011

Bibliotecar la Auschwitz - Bibliothekar in Auschwitz


Bibliotecar la AuschwitzWilliam Totok

În perioada comunistă, în România, ca şi în celelalte state est-europene, istoria Holocaustului a fost ignorată sau distorsionată, în ciuda retoricii antifasciste din propaganda oficială.” Această constatare poate fi citită în Raportul final, din 2004, al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România. Dezinteresul pentru acest subiect fierbinte s-a manifestat şi în cadrul Securităţii. La începutul anilor 1960, Securitatea continua însă să folosească piese compromiţătoare din trecutul fascist al unor persoane cu scopul de a le convinge prin şantaj să devină colaboratori neoficiali. Calitatea de membru al Grupului Etnic German din România, care între 1940 şi 1944 fusese un instrument politic al naziştilor, putea să fie fatală pentru cei aleşi să devină agenţi.
În arhiva CNSAS este documentat un asemenea caz, fără îndoială, emblematic.
Deoarece Securitatea din Timişoara nu dispunea de un număr suficient de agenţi în cadrul Teatrului German de Stat, al Asociaţiei Scriitorilor, cenaclurilor literare şi al redacţiei ziarului local Die Wahrheit (Adevărul), Securitatea s-a hotărât să recruteze un personaj al vieţii culturale din Timişoara, un actor-cântăreţ şi scriitor activ care a publicat numeroase texte literare conforme normelor estetice ale realismului socialist. Este vorba despre Hans Mokka (1912-1999), fost tipograf, apoi scriitor în perioada stalinismului, iar în timpul pseudo-dezgheţului ceauşist, membru al cenaclului german şi maghiar din Timişoara, cu multiple contacte în rândurile emigraţiei din Occident.
Într-un raport din octombrie 1960 sunt sintetizate caracterizările scriitorului, datele biografice cunoscute şi posibilităţile informative ale acestuia. Recrutarea propriu-zisă urma să decurgă după schema unei legende folosită pe vremea aceea în vederea reducerii riscului unui refuz al candidatului ales pentru un rol pe frontul invizibil. Din datele biografice reţinute în documentele pe care le avea la dispoziţie Securitatea, rezultă că viitorul colaborator, născut în anul 1912, a fost membru în Grupul Etnic German, după 1943 a fost înrolat în Waffen-SS şi că, pînă-n 1945, activase într-o „echipă artistică care dădea spectacole pentru menţinerea moralului armatei, colindând unităţile armatei în spatele frontului”. Dintr-un „referat de verificare întocmit de Serviciul Cadre al Operei din Timişoara”, din 1956, pe care l-a consultat şi căpitanul de Securitate Petru Ianto, rezultă că în perioada războiului ar fi fost cântăreţ la opera din Breslau, făcând „turnee în diferite zone ale frontului”.
În timpul interogatoriului la care fusese supus în scopul recrutării, pe data de 9 martie 1962, scriitorul dezvăluie căpitanului Ianto că în 1943 fusese repartizat ca „santinelă” în lagărul de concentrare de la Auschwitz. Acolo, povesteşte scriitorul (a se vedea fragmentele din procesul verbal) însoţea „deţinuţii la muncă”. După ce a cântat odată în faţa ofiţerilor, chipurile, impresionaţi de talentul militarului, Mokka fusese repartizat, „timp de 1 an de zile”, ca bibliotecar la Biblioteca lagărului. La începutul anului 1945, ajunsese bucătar în lagărul de concentrare din Ravensbrück.
Vizibil dezinteresat de acest episod biografic, ofiţerul de Securitate nu insistă cu alte întrebări şi se mulţumeşte cu răspunsul scriitorului, care declară că nu a participat la exterminări.
Mokka acceptă în cele din urmă să devină agent şi să furnizeze Securităţii informaţii scrise, semnate cu numele conspirativ Hans Müller. Promite în scris că îi va „demasca” pe „toţi duşmanii regimului”.
Scriitorul şi-a ţinut promisiunea, dând dovadă de un zel ieşit din comun. În următorii 27 de ani, Hans Mokka a furnizat poliţiei politice sute de note, avându-i ca ofiţeri de legătură pe Petru Ianto, Ioan Mato, Gheorghe Minciu, Florin Dumitrescu, Aurel Crişan şi din 1973 până la căderea comunismului, pe locotenent-colonelul Nicolae Păduraru. Informaţiile predate lui Păduraru le semna cu un nou nume conspirativ, Mayer. Pe lângă sarcina de a relata despre tot ce se spune în cadrul cenaclului literarAdam Müller-Guttenbrunn (numeroase note semnate de el au fost publicate de Johann Lippet în cartea sa Viaţa unui dosar - Das Leben einer Akte, Heidelberg, 2009), Mokka mai făcea şi - vorba Hertei Müller - „naveta între România şi Germania” cu scopul de a culege informaţii, de a răspândi informaţii false, fabricate în laboratoarele unităţii de dezinformare, şi de a „influenţa pozitiv” anumite cercuri şi persoane din Occident.
În 1991, Mokka se stabileşte în Germania, unde moare în anul 1999.
Addenda:
[9 martie 1962. Fragment din procesul verbal al interogatoriului lui Hans Mokka, anchetat de către căpitanul Petru Ianto în vederea transformării acestuia în colaborator neoficial al Securităţii]
REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ [1]
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PROCES-VERBAL DE INTEROGATORIU
[…]
Întrebare: Arătaţi dvs. cu ce v-aţi ocupat şi pe unde aţi fost după ce v-aţi încadrat în armata germană S.S.-
Răspuns: În timp ce m-am aflat în Sibiu la centrul de instrucţie mi s-a pus în vedere că cei care sînt de naţionalitate germană poate (sic!) să treacă în armata S.S. Astfel şi eu m-am întors acasă şi după un scurt timp m-am înrolat în armata germană. Am fost îmbarcaţi într-un tren care avea destinaţia Viena. În tren mi-am adus aminte că am fost împreună cu numitul [anonimizat - W.T.] din Timişoara.
Din Viena am fost îndreptaţi spre Orenburg iar de acolo după ce am fost repartizaţi după rasă, (înfăţişare fizică) eu am fost trimis la lagărul de la Auswitz (sic!) în august 1943. Aici după ce am făcut o instrucţie de 3-4 săptămîni am fost puşi ca santinele în foişoare sau însoţeam convoiul de deţinuţi la muncă. Aceasta a durat aproximativ 6 luni şi soldaţii în marea lor majoritate care executau acest serviciu erau originari din Jugoslavia. Tot aici la acest lagăr m-am întîlnit cu un cunoscut anume FRANTZ celălalt[2] nume îmi scapă care era originar tot din Freidorf. Acesta s-a căsătorit acolo şi după plecarea mea nu l-am mai întîlnit şi nici nu am mai auzit despre el.-
După perioada arătată mai sus la o petrecere organizată de ofiţerii lagărului, al cărui comandant era HÖSS FRANTZ (sic!)[3], am cîntat şi eu cîteva cîntece pentru care fapt am fost luat de la trupă şi numit bibliotecarul lagărului timp de 1 an de zile. Biblioteca era frecventată de soldaţi şi pe care pînă atunci nu-i cunoscusem şi după aceea nu am auzit de ei.-
De la lagărul “Auswitz” în ianuarie 1945 am plecat spre Breslau datorită înaintării trupelor sovietice dar aici am stat numai cîteva zile deoarece am plecat mai departe la lagărul Ravensbrück unde trebuia să îndeplinesc funcţia de bucătar. Aici era un lagăr de femei şi eu împărţeam mîncare la soldaţii care păzeau lagărul.
Din cauza înaintării trupelor sovietice şi de aici trebuia să plecăm dar la 20 februarie 1945 am căzut prizonier.
Întrebare: Arătaţi la ce extremităţi (sic!) sau acţiuni de represalii aţi luat parte? –
Răspuns: Declar şi susţin că nu am luat parte la nici o acţiune de represalii sau de extremităţi (sic!) niciodată.-
[…]
ACNSAS, R 311942, ff. 364v-365

[1 martie 1956. Fragment dintr-un referat de verificare întocmit de Serviciul Cadre al Operei din Timişoara]
[...] În anul 1939, a fost concentrat la tipografia militară din Sibiu unde a stat pînă în anul 1940. La reîntoarcere munceşte mai departe la aceeaşi tipografie [n.m. – tipografia şvăbească din Timişoara], însă se înscrie  în grupul etnic german. Din materialul existent la dosar, reiese că în această perioadă lasă pasivitatea de care era cuprins la o parte şi devine activ în toate manifestaţiile fasciste organizate la Timişoara, manifestîndu-se împotriva Uniunii Sovietice.
În cursul anului 1941, este concentrat din nou la tipografia militară din Sibiu, unde munceşte până în anul 1943, când se înrolează în armata S.S.-istă, plecând la Arsenalul din Viena.
Perioada 1943-1946, nu se poate verifica, însă din unele materiale suplimentare date de acesta, reiese că a dezertat din armata germană şi cu ajutorul grupului etnic german din Romînia, a urmat un curs la Salzburg în urma căruia a fost angajat ca solist la Opera din Breslau. În calitate de solist al acestei Opere, a făcut diferite turnee în diferite zone ale frontului. Astfel în anul 1945, a fost prins împreună cu tot grupul artistic la Neisse de către armata sovietică şi internat în lagărele Bisenthal, Posen pe urmă la Kowno/ Lituania/ întorcîndu-se în ţară în anul 1946.
În luna noiembrie 1946, a fost angajat la Opera de Stat Timişoara, în funcţie de corist. Tot în acelaşi an se înscrie din nou în P.S.D. [...]
ACNSAS, R 311942, f. 412
=======================
[1] Document manuscris.
[2] Deasupra cuvântului este scris un nume.
[3] corect: Rudolf Franz Ferdinand Höß, n. 25 noiembrie 1900 in Baden-Baden, m. 16 aprilie 1947 la Auschwitz. SS-Obersturmbannführer-ul Höß a fost din mai 1940 până-n noiembrie 1943 comandantul lagărului de exterminare din Auschwitz. Din mai până-n iulie 1944 Höß s-a aflat la Birkenau unde răspundea de procesul de exterminare a evreilor din Ungaria. A fost condamnat la moarte pentru crime de război şi spânzurat în fostul lagăr pe care l-a comandat.

[...]


Kleine Anthologie der Schande (IV)
Peter Andres*: Erlebnisse in der Sowjetunion. Der zerbrochene Hammerstiel.


Unsere Brigade war das erste Mal auf Arbeit. Begleitet von zwei Sowjetsoldaten, schritten wir im Novembernebel die Straße vom Hügel hinab. Welche Arbeit erwartet uns? Dieser Gedanke beschäftigte jeden. Was werden wir wohl anfangen, wird es gehen, werden es unsere Kräfte zwingen - ja, wird man mit uns zufrieden sein?
Voll Zweifel und Ungewißheit kamen wir auf dem großen Bahnhof an. Wir wurden in Gruppen eingeteilt und an die Arbeitsstätte geführt. Den gewesenen Konzertgeiger und mich übernahm ein Eisenbahnarbeiter. Der kleine gebeugte Mann ging vor uns und sprang über Schienenpaare, immer mehr abseits von den Hauptverkehrslinien. Wir ihm nach. Vor einem kleinen Häuschen blieb er stehen, blickte uns lange und prüfend an. Gebrochen deutsch fragte er:
"Kamerad, welcher Beruf?"
Pause.
"Nicht deutsch sprechen?"
"Doch", sagte Heinz Drechsler, der Geiger.
"Welcher Beruf?"
"Künstler..."
"Künstler?"
"Ja."
"Macht nichts. Nicht schwere Arbeit haben."
Er trat in das Häuschen, und nach einer Weile brachte er einen Vorschlaghammer und eine große Zange.
"Kommt mit!"
Er führte uns zu einem Schienenpaar, aus dem wir gerostete Schrauben stemmen sollten. Er hob den Hammer und ließ ihn immer wieder fallen. Dann nahm er die Zange und versuchte, die Gewinde zu lockern. Sie bewegten sich noch nicht.
"Das ist, Kamerad, die Arbeit."
Er ließ uns stehen und ging ins Häuschen zurück.
Wir standen eine Weile stumm und schauten, ob uns kein Mensch zusieht, dann setzten wir uns nieder.
"Verstehst du diese Arbeit, Hans?"
"Nein, Heinz."
"Was sollen wir machen?"
"Ich weiß nicht. Hier sitzen bleiben können wir jedenfalls nicht."
"Das weiß ich auch. Aber doch... sollen wir uns aus dem Staube machen, oder gehen wir die anderen suchen? Vielleicht haben sie eine leichtere Beschäftigung bekommen? Was meinst du?"
"Fangen wir an!"
"Gib den Hammer her, Hans!"
"Verflucht, er ist zu schwer. Da hast du ihn, schlage drauf, gut?"
"Warum schlägst du nicht drauf, und ich ziehe die Schrauben?"
"Nein, es ist besser, du schlägst auf die Schrauben."
"Wie hält man denn einen Hammer in der Hand? - Was meinst du?"
"So!!" Und ich schlug aus Leibeskräften - daneben. Dann warf ich den Hammer zu Heinzens Füßen.
"Da, nimm auch du das Ungeheuer in die Hand!"
Wieder verging eine geraume Zeit.
"Hans, wir müssen etwas erfinden, der Alte kommt nachsehen, und wir haben noch gar nichts getan. Komm, komm, beginnen wir!"
Wieder starrten wir auf den Hammer, der jedem von uns als sein größter Feind erschien. Was will dieser verfluchte Hammer von uns? Was gehen uns die Schrauben an?
"Hast due eine Zigarette, Heinz?"
"Willst du rauchen?"
"Ja. Dann beginne ich zu arbeiten, gut?"
Da nahm Heinz den Hammer und schwang ihn ein paarmal um sich und warf ihn wieder hin. Wieder standen wir ratlos da.
"Aber, daß wir heute keinen Einfall haben! Wie ist das möglich?"
Eine kleine Gruppe Kameraden ging an uns vorbei. Jeder mit Haue oder Schaufel auf der Schulter. Sie grinsten uns zu.
"Schau, das sind gemachte Leute, sie müssen keinen Hammer schwingen."
"Schließen wir uns ihnen an!" meinte ich.
"Bleiben wir lieber hier, Hans, hier sieht uns doch kein Mensch. Wer weiß, wo der Alte sitzt; der läßt uns in Frieden. - Warum regnet es nicht? Es könnte wirklich regnen!"
"Es könnte auch schneien. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, daß wir die Schrauben aus den Schienen entfernen. Verwenden kann sie sowieso keiner mehr. Auf uns zwei kommt es schließlich auch nicht mehr an. Was meinst du, Heinz?"
"Freilich."
Nach einer Weile begann Heinz:
"Das ist auch ein Märchen, was die Bücher über den Winter in der Sowjetunion schreiben. Schau, der Nebel verzieht sich, und die Sonne bricht durch."
Wieder nahm ich den Hammer auf, hielt ihn eine zeitlang in der Hand, dann schlug ich ihn sachte auf die Schraube. Dumpf klangen die Schläge.
"Der Hammer ist für diese Arbeit ungeeignet", meinte Heinz.
Ich hielt im Schlagen inne. Er nahm die Zange, doch schon warf er sie ärgerlich von sich.
"Das ist alles zu groß."
Kein Mensch weit und breit zu sehen, hie und da pfiff eine Lokomotive oder pufften Waggons aneinander. Aus dem nebelschweren Morgen ward ein lichtheller Novembertag. Ausgebrannte Häuser, rußige Gemäuer standen dem Bahnhofgelände gegenüber, gewitterzerzauste hohe Pappeln warfen wehmütig goldgelbe Blätter um sich her. Die Fensterlöcher dieser vom Krieg zerstörten Gebäude starrten wie tote Augenlöcher auf uns. Wir erschraken und wendeten uns ab. Da liegen schon wieder Zange und Hammer. Was sollen wir anfangen? Diese Frage beschäftigte uns von neuem.
"Ich hab's!" sagte Heinz für sich. "Wir brechen den Hammerstiel. Was meinst du, Hans?"
"Daß ich nicht gleich daran dachte! Glänzende Idee!"
Also legte Heinz den Kopf des Hammers auf die Schiene, den Stiel aber auf die Erde. Er sprang mit beiden Füßen auf den Hammerstiel. Noch einmal und noch einmal, da krachte es, und der Stiel brach an der oberen Hälfte durch. Da lag nun unser Feind: beschädigt und unbrauchbar.
"Da hast du ihn! Nun können wir uns ruhig hinsetzen, denn schaffen werden wir nichts mehr, Heinz."
"Klar, Hans."
Vor seinem Häuschen erschien der kleine gebeugte Mann und blickte in den sonnigen Tag. Er schob seine Kappe von der Stirne, damit die Sonne sie bescheine, dann schritt er uns entgegen. Wir blieben sitzen.
"Der Hammer ist gebrochen", sagte ich.
Er beugte sich, hob beide Teile auf und prüfte sie, seinen linken Daumen immer wieder über den Bruch führend. Behutsam legte er die zwei Stücke in seinen linken Arm - wie ein Kleinkind haltend -, hob auch die Zange auf und sagte leise:
"Kommen Sie, gehen wir."
Wir folgten ihm. Er führte uns in das kleine Häuschen, aus dem er vorher gekommen war. Hier waren noch viele Hämmer und Zangen, es war ein kleines Werkzeuglager für Streckenarbeiter. Er legte Zange und Hammerteile auf eine niedrige Werkbank und wendete sich dann an uns:
"Wieso Hammer gebrochen?"
"Wir schlugen immer wieder fest drauf los, und auf einmal brach der Stiel entzwei. Nicht wahr, da können wir nichts dafür?!" Etwas hastig sprudelte Heinz diese Worte hervor.
"Wo haben Sie angepackt?"
"Hier!" Und Heinz wies auf das obere Ende des Stiels.
"War er nicht zu schwer?"
"Woher! Eine Kleinigkeit. Wir schlugen ja abwechselnd drauf los."
"Und doch keine Schraube entfernt?"
"Nein. Der Hammer brach gleich am Anfang."
"Warum nicht kommen zu mir?"
"Wir wußten nicht... ja, das hätten wir tun können. Gelt, Hans?"
Ich sagte nichts. Aber der Alte fragte wieder:
"Bestimmt gebrochen?"
"Natürlich", log Heinz hartnäckig.
"Gut."
Vor der Werkbank standen kleine Hocker und Stühlchen. Der Mann schob jedem von uns ein Stühlchen hin und hieß uns sitzen. Aus einem Schrank nahm er einen Wecken, ein handgroßes Stück Speck und Butter. Alles legte er auf die Werkbank und teilte es in drei Teile. Drei Brotstücke, darauf Butter, daneben Speck. Seiner Tasche entnahm er Papyrossi - so heißen Zigaretten russisch - und legte zu jedem Häuflein fünf Stück. Erschrocken wies Heinz auf das Fenster, durch das man auf unsere Arbeitsstätte sehen konnte.
"Der Alte wird uns beobachtet haben", flüsterte Heinz.
Ich blickte rasch auf das Fenster und wieder zu Heinz.
"Glaubst du?"
"Sicher."
"Kommen Sie her und essen Sie, es ist Mittag."
Wir blieben sitzen. Keiner rührte sich. Ist es möglich? Er rügt uns nicht, er schimpft nicht? Wir fügten doch der Eisenbahnleitung Schaden zu.
"Kommen Sie, kommen Sie. Nur eine Stunde haben wir."
Er begann zu essen und blickte durchs Fenster. Als wir das gesehen hatten, rührten wir uns schon gar nicht von den Plätzen. Also doch! Er hat es gesehen, wie wir den Hammerstiel mutwillig entzweibrachen. Aber, daß er nichts sagte! Kein Wort! Ist dies möglich?
"Kommen Sie, kommen Sie."
"Wir haben keinen Hunger", sagte Heinz.
"Nach der Arbeit keinen Hunger? Gefangene können immer essen und schlafen", sagte er lächelnd.
Da trat ein hochgewachsener Beamte(!) ein, mit einer dunkelblauen Mütze, über deren Schild der Sowjetstern in Rot gestickt war, und grüßte. Er blickte energisch auf uns zwei, fragte russisch den Alten, was wir hier suchten und ob wir auch gearbeitet hätten. Der Alte zeigte auf ein Häuflein Schienen, die wir von einem Platz auf den anderen gatragen haben sollten. Sehr erstaunt blickte uns der Beamte wieder an und sagte schmunzelnd:
"Genossen waren sehr fleißig, Deutsche, gute Arbeiter!" Schlug uns auf die Schulter und verschwand aus der Hütte.
Erstaunt waren wir! Warum tat der Alte das für uns? Warum log er? Er zieht doch keinen Nutzen davon. Jetzt verging uns der Appetit schon ganz. Keinen Bissen können wir essen, so dachten wir.
"Kommen Sie, kommen Sie!" ermahnte uns der Alte.
"Wir können nicht essen, weil wir Faulpelze waren und sind", stieß endlich Heinz hervor.
"Wir schämen uns", wagte ich einzuflechten.
"Schämen? Warum, Kamerad?"
Da sprang Heinz auf und sagte laut und pathetisch:
"Wir haben den Hammerstiel gebrochen!"
Der Alte hielt sein Messer eine Weile in seiner Rechten, dann legte er es auf die Werkbank, trat an Heinz heran und sagte gütig:
"Ich weiß, Kamerad. Das macht nichts. Junges Pferd auch nicht gleich gut zum Reiten, muß gelernt werden. Geduld, Geduld."
"Sie haben uns durch das Fenster beobachtet, nicht wahr?"
Mit Gesten und seinen paar Brocken Deutsch wollte er ausdrücken:
"Nein. Aber ein Hammer, den man bei der Arbeit schwingt, bricht nicht am oberen Teil des Stiels, sondern meistens am Kopfteil. Und so einen schweren Hammer kann man nicht am oberen Ende des Stiels anpacken, weil sein Kopf zu schwer ist, Sie brächen sich ja das Handgelenk, Kamerad."
Wortlos standen wir da. Er aber zog uns an den Armen zur Werkbank und hieß uns essen.
"Sie sind ja keine Fachleute, nicht wahr."
Wir aßen, aber jeder Bissen erweckte in uns einen Ekel vor uns selber. Nach dem Essen nahm er einen anderen Hammer und die Zange und kehrte mit uns zur alten Arbeitsstelle zurück. Sofort begann er zu arbeiten. Er schlug auf das Gewinde, versuchte, es mit der Zange zu bewegen, und fing von neuem an loszuhauen. Wir wollten ihm den Hammer abnehmen, aber er hörte uns nicht an. Endlich lockerte sich die Schraube und wurde aus der Schiene geschraubt.
"So. Es ein Fehler von mir, Kamerad! Ich nicht zeigen, wie gemacht wird. Jetzt Sie gesehen, bitte machen, ich zusehen, ob richtig Sie machen."
Heinz hob den Hammer auf und begann loszuschlagen. Hielt er inne, so versuchte ich mit der Zange, die Schraube zu bewegen. Wir lösten uns im Schlagen ab. Bald war die zweite Schraube aus der Schiene, dann die dritte, die vierte, und so ging es weiter.
Der Alte war in seinem Häuschen und arbeitete dort, als der Aufseher wieder kam. Er war mit uns zufrieden und sagte:
"Genosse Deutsche fleißig waren, es gut so."
Grüßte und ging.
Wir waren stolz, und der Alte sagte noch, bevor wir uns zu den anderen reihten:
"Fleißig waren Sie, Kamerad."

Am nächsten Morgen, als wir am Bahnhofgelände angekommen waren und unsere Einteilung für Arbeit abwarteten, kam der Alte eilig auf uns zugeschritten und führte uns aus der Reihe mit sich und sagte unterwegs:
"Kamerad, heute leichte Arbeit. Schrauben in Petroleum waschen." Und er führte uns über Schienen hinweg seinem Häuschen entgegen.


* Peter Andres, d.i. das Pseudonym von Hans Mokka, geb. 1912 in Temeswar. Buchdrucker, Schauspieler, (Kammer-)Sänger, 1953 ausgezeichnet mit einem Preis der Bukarester Zeitung "Neuer Weg". Veröffentlicht seit 1938 literarische Texte, lebt seit einigen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Während des Stalinismus publizierte er zahlreiche proletkultistische Texte und später einige didaktizistische Jugendbücher. Mokka (auch noch unter dem Pseudonym Christian Schwärmer bekannt) ist desgleichen in den Anthologien "Friede und Aufbau" (1950), Deutsche Dichter der RVR [Rumänischen Volksrepublik] (1953), Deutsche Erzähler der RVR (1955) vertreten. Sein Zyklus "Erlebnisse in der Sowjetunion" ist in dem letztgenannten Sammelband abgedruckt. Dazu gehört auch das Prosastück "Der zerbrochene Hammerstiel". Patriotisch eingefärbte Texte von Mokka sind außerdem 1971 in der rumänischen Propagandaanthologie "Înfrăţiţi slăvim partidul" (Verbrüdert lobpreisen wir die Partei) erschienen. (Anm. W.T.)
 Aus: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik, Heft 1, 1995 [Genauere Angaben im Gesamtregister der Zeitschrift für die Jahre 1989 bis 2012***


[15. Februar 1981. Eine in der Landsmannschaftspresse veröffentlichte biografische Würdigung von Hans Mokka, in der die Zeitspanne 1943-1946 verschleiert wurde und seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS unerwähnt blieb]

[15 februarie 1981. O evocare biografică a lui Hans Mokka în presa repatriaţilor şvabi din Germania în care perioada 1943-1946 este tăinută, de asemenea, înrolarea sa voluntară în Waffen-SS]

Hans Mokka - 50 Jahre Sänger

Der Temeschwarer Hans Mokka feierte sein 50jähriges Sängerjubiläum im Rahmen eines großangelegten Liederabends. Nach mehr als 10 Jahren stand er wieder auf der Bühne des Deutschen Staatstheaters. Publikum und Presse stellten fest, daß er Stimme und Interpretation ungebrochen behalten hat. Er bot in zwei Stunden ein Programm, das ihn als Meister des Kunstliedes auswies. Die Laudatio durch den Künstler Nic. Boboc unterstrich die Meisterschaft und Vielseitigkeit des Jubilars.

Hans Mokka wurde am 16. Mai 1912 in Terneschwar geboren. Seine Großväter waren Spielmannsleute, seine Onkel Musiker und sein Vater Chorsänger bei Krecsanyi Ignac im Franz-Josef-Theater von Temeschwar. Mit der Mutter besuchte er die Theateraufführungen, als der Vater im Weltkrieg war und so bekam er früh Kontakt mit den Brettern, die die Welt bedeuten. Von 1918 bis 1930 bekam er Unterricht im Geigenspiel, von 1926 bis 1944 war er als Schriftsetzer tätig, von 1932 bis 1938 nahm er Gesangsstunden, von 1946 bis 1956 sang er in der Staatsoper und von 1957 bis 1968 gehörte er dem Ensemble des Deutschen Staatstheaters an. Nach 1956 nahm er als Solist an vielen Oratorienaufführungen in Hermannstadt und Kronstadt unter Franz Xaver Dressler, Viktor Bickerich und Eckart Schlandt teil, 1959 sang er den Rocco in Beethovens Fidelio im Kronstädter Musiktheater, in der einzigen in deutscher Sprache gesungenen Oper in Rumänien nach dem 23. August 1944.

Hans Mokka ist heute ein Sänger, der sich ohne Ubertreibung in das internationale
Musikleben einreihen läßt. Dies bezeugen auch die vielen Auszeichnungen, die ihm zuteil geworden sind. Anerkennung erhielt er auch vom Wiener Schubert und von der Internationalen Hugo-Wolf-Gesellschaft. Robert Stolz, der letzte bedeutende Operettenkomponist, bezeichnete ihn als seinen lieben Freund und ausgezeichneten Interpreten.

Das von Hans Mokka ausgearbeitete Festprogramm weist ihn als Mensch und Künstler mit gutem Geschmack aus, der die Perlen deutscher Dichtung und Musik erklingen ließ: Lieder von Beethoven, Zelter, Mendelssohn, Grieg, Schubert, Schumann und Hugo Wolf; Gedichte von Goethe, Schiller, Hölderlin, Lenau, Uhland und Heine.
Das Deutsche Staatstheater von Temeschwar hatte schon lange kein künstlerisch so einheitliches Programm geboten.


"Hans Mokka - 50 Jahre Sänger", in: Banater Post, 26. Jg., Nr. 2, 15. Februar 1981, S. 14.

***
  • Zur Biografie von Hans Mokka ein Artikel aus dem Jahr 1987 auf einer Seite der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen (EXTERNER LINK). 
  • Siehe auch einige Auszüge aus den Berichten von "Mayer", die Johann Lippet übersetzt hat und in seinem Buch "Das Leben einer Akte" zitiert, in: Kulturraum Banat (externer Link
  • Weiterführende Infos zum Thema: Rumäniendeutsche als NS-Kriegsverbrecher vor polnischen Gerichten (externer Link)
  • Contabilul de la Auschwitz. În Germania a început procesul împotriva unuia dintre ultimii supravieţuitori ai personalului administrativ al lagărului nazist de exterminare, Oskar Gröning, RFE, 22. 4. 2015
  • 1.2. 2017: Liste der KZ-Wachleute, veröffentlicht vom Institut für Nationales Gedenken (poln. Instytut Pamięci Narodowej, IPN) aus Polen. Unter den aufgelisteten Personen befindet sich auch der Temeswarer Autor und „Auschwitzbibliothekar”, Hans Mokka. Auch etliche der 132 nach dem Krieg in Polen verurteilten Rumäniendeutschen, die dem Personal verschiedener Konzentrationslager angehörten, befinden sich unter den nun fast 10.000 zugänglichen Namen. [Externe Links.] 
  • Cetăţenii români din echipele de pază de la Auschwitz, RFI, 3.2. 2017.

Aktualisiert - actualizat     5.1. 2017